Workshop - Bräcke kommun

Workshop med utgångspunkt i den nuvarande Regionala utvecklingsstrateginPDF. Utvärdering och förbättringsförslag gällande både innehåll och arbetssätt, samt inspel till den pågående strukturanalysen som görs för Jämtlands län.

Huvudsaklig målgrupp: Kommunala politiker och tjänstemän

Tid: 08.30-11.30

Plats: Bräcke

Lokal: Biosalongen, Folkets Hus

Arrangör av workshop: Region Jämtland Härjedalen

Text: Förnamn Efternamn

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214