Workshop - Härjedalens Näringslivsråd och Ungdomsråd

Genomgång av processen kring Regionala utvecklingsstrategin och kommunala inspel till den pågående strukturanalysen som görs för Jämtlands län.

Huvudsaklig målgrupp: Näringslivsrådet och ungdomsrådet

Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Hede

Lokal: Sonfjällets naturum och Hede skola

Arrangör av workshop: Region Jämtland Härjedalen

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214