Workshop med "Tankesmedjan"

Workshop med utgångspunkt i den nuvarande Regionala utvecklingsstrateginPDF. Utvärdering och förbättringsförslag gällande både innehåll och arbetssätt.

Huvudsaklig målgrupp: Aktörer i "Tankesmedjan Regional utveckling"

Tankemedjan är en grupp som sammankallas av Grönt Center i Ås och har till syfte att lyfta diskussionerna om samhällsutveckling och vilka normer som i många fall omedvetet styr offentliga planer, strategier och beslut. Exempelvis så sitter här representanter från länets kommuner, Region, länsstyrelse, Heimbygda, Torsta, LRF, Coompanion m fl

Text: Maria Kumpula

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214