Projekt som pågår

Kunskapsbas

Det pågår projekt som delfinansieras av TIllväxtverket och har till syfte att stärka vårt genomförande av det regionala tillväxtarbetet samt skapa bra kunskapsunderlag till processen kring revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin.


Tillväxtverket, logga

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214