Smart specialisering Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har beslutat att i snabb takt revidera den befintliga innovationsstrategin (som ni finner här) och förstärka den inför en ny EU-programperiod 2021-2027 och det programmeringsarbete som mest troligt påbörjas nästa år.

Detta arbete har i första skedet varit en del av processen kring revideringen av Regionala utvecklingsstrategin. Detta för att i helhet kartlägga och engagera länets aktörer i de regionala utvecklingsprocesserna. Aktörerna är nu i olika grad medskapare i processen och nästa steg i arbetet med Smart specialisering handlar om att komma överens om prioriteringar till ett remissutkast av en reviderad samt förstärkt innovationsstrategi (även en så kallad Smart specialiseringsstrategi). Det som händer just nu är att vi tillsammans med regionala aktörer ser över hur vi tillsammans förbättrar vår innovationskapacitet, samt vårt arbete med Smart specialisering och dess uppföljning.

Under perioden har även ett objektivt kunskaps- och analysunderlag tagits fram, som kommer att ligga till grund för de framtida prioriteringarna. Den finner ni här; kunskaps- och analysunderlag för Smart specialisering Jämtland HärjedalenPDF

Vi rekommenderar er att besöka Tillväxtverkets hemsida, ifall ni vill läsa mer om Smart specialisering och vad det är för något.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214