En dag om Smart specialisering i Jämtland Härjedalen (Genomförd, dokumentation från konferensen finns längst ner på sidan)

Datum: 11 december 2019

Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16 i Östersund.

Lokal: Storön

Tid: 10.00-16.30 (Fika från 09.30)

Dagen kommer ej att websändas, dock spelas in på film.Filmklipp från dagen finner ni under dokumentation längst ner här på sidan.

PROGRAM

Små redigeringar i programmet kan komma att ske.

Skriv tabellbeskrivning här09:30

Fika

10:00

Välkomna

Varför är vi här idag?

 

Martina Lundholm, Erik Noaksson & Maria Kumpula

Region Jämtland Härjedalen


10:30

Inspiration från våra grannar

Smart specialisering i Trøndelag

 

Per Erik Sørås, Trøndelag fylke

11:15

Analys för smart specialisering

Regionala underlag för Jämtland Härjedalen

 

Johan Peck, Oxford Research AB

11:30

Förslag på utkast på prioriteringar för Jämtland Härjedalen

 

Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen

11:45

Lunch (intas på egen hand)

12:45

Återsamling

13:00

På spaning i Europa – och i Arktis
Vad händer på EU-nivå och vad betyder det för oss?

 

Jukka Teräs, Nordregio

13:30

Workshop:

 

Vilka resurser kan vi bygga på?

14:30

Fika

14:50

Ett utifrån-perspektiv på våra prioriteringar
Paneldiskussion

 

Per Erik Sørås
Jukka Teräs
Johan Peck

15:10

Workshop:

 

Hur nyttjar vi vår innovationskapacitet?

16:00


Vägen framåt

 

Erik Noaksson & Maria Kumpula

16:15

Avslut

 

Martina Lundholm

Dokumentation från dagen:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214