Dokumentation

Här återfinns dokumentationen från workshopen om Framtidens rum 21-22 september 2020

Det hänvisades till en utlysning på Tillväxtverket med löpande hantering, detta är den:

Löpande förstudier – Mellersta Norrland

Du kan söka stöd för förstudier från EU-programmet Mellersta Norrland. Ansökningarna hanteras löpande. Förstudierna ska rikta in sig mot insatsområde 2, 3 eller 5.

Syftet med förstudier är att det ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen. De förväntas även att leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.