Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan skickas in via webbtjänsten Min Ansökan, www.minansokan.se. Länk till Min Ansökan finns även från www.regionjh.se/projektstöd. Samtliga frågor ska besvaras. För att Region Jämtland Härjedalen ska kunna göra en bedömning av ansökan behövs tydliga beskrivningar/svar på följande:

  • Ansökan ska förklara vilken betydelse projektet har för att stärka aktörens kapacitet att vara aktivt samskapande i processen att revidera den regionala utvecklingsstrategin, samt tydliggöra avgränsningen till aktörens ordinarie arbete.
  • Ansökan ska tydligt specificera vilken typ av kunskaps-, planeringsunderlag, analys eller liknande som projektet ska finansiera, samt hur materialet bidrar till framtagandet av reviderad regionala utvecklingsstrategi och smart specialiseringsstrategi för länet.

Obligatorisk bilaga:

Intyg om firmatecknare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214