När kan vi ansöka?

Utlysningen är öppen från och med 8 februari 2019 till och med 29 mars 2019.

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer att avslås.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214