Övrigt som är viktigt att veta

Ansökningar (med bilagor) som har kommit in till Region Jämtland Härjedalen är allmänna handlingar. Det innebär att Region Jämtland Härjedalen ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller uppgifter som bör omfattas av sekretess ska ni ange det i ansökan. Tänk på att i möjligaste mån undvika att skriva personuppgifter i ansökan. Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i ansökan är det därför viktigt att:

  • endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan och helst undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor
  • ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan, så att de kan få information om hur deras personuppgifter behandlas

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214