Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Region Jämtland Härjedalen kan finansiera upp till 50% av projektets kostnader och maximalt 500 000 kronor per projekt. Medfinansiering kan komma från den stödsökande aktören eller annan juridisk person, genom kontant finansiering eller direktfinansiering eller bidrag i annan än pengar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214