Hur handläggs och beslutas ansökan?

Region Jämtland Härjedalen bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkor för stödet. Vid behov av prioritering mellan projekt kommer en regional spridning mellan länets kommuner att eftersträvas och hänsyn tas till hur behovet av det aktuella underlaget som projektet ska ta fram sett ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Region Jämtland Härjedalen avser att fatta beslut löpande men senast den 3 maj 2019.

Notering: Nytt datum för beslut är 22 maj

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214