Hur ansöker vi?

Ansökan ska skickas in via webbtjänsten Min Ansökan, www.minansokan.se.

Välj: Projektmedel/Region Jämtland Härjedalen/Regionalt projekt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214