Regionstatistik

första sidan

Vi arbetar med att ta fram statistik, göra uppföljningar av strategier och analyser för kommunal och regional nivå.


Statistikunderlag och analyser används till stor del för att ta fram bra underlag som beskriver nuläget och utvecklingen och för att kunna ta bra beslut. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa indikatorerna och måtten utifrån den aktuella situationen.

socioekonomi Jämtland