BEFOLKNING I JÄMTLANDS LÄN

Befolkningsspridning


I Jämtlands län bor det 131810 invånare (sista december 2020), vilket är 1,3 procent av hela befolkningen i Sverige. Av dessa är 66564 män och 64591 är kvinnor.

Sammanlagt 29131 är mellan 0-19 år, 70915 mellan 20-64 år samt 30764 är 65 år eller över.

Länet är ett av de mest glesbefolkade länen i landet, 2,7 personer per kvadrat kilometer. Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat.

Kartan bredvid visar befolkningsspridningen i Jämtlands län. De flesta är bofasta runt Storsjön och längs med de stora stråken E14, E45 och 87:an.


Befolkning 2019 kommun

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Tabellen ovan visar befolkningsmängden i Jämtands län i december 2020 efter kommun och kön.

 

Befolkningsstrukturen i Jämtlands län 2020

Befolkningspyramid

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Diagrammet ovan visar befolkningsstrukturen i Jämtlands län efter män och kvinnor år 2020 utifrån fem årsklasser.

Här nedan finns länkar till ytterligare befolkningspyramider för kommunerna.

Befolkningspyramider Jämtlands län 2019

Befolkningspyramider med födelsebakgrund 2019


Befolkningsutveckling Jämtlands län 1968-2020

Befolkningsutveckling

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Diagrammet ovan visar befolkningsutvecklingen i Jämtlands län från 1968 till 2020.

Befolkningsutveckling Jämtlands län efter män och kvinnor 1968-2020

Befolkningsutveckling efter kön

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Diagrammet ovan visar befolkningsutvecklingen i Jämtlands län efter män och kvinnor från 1968 till 2020.