BEFOLKNING I JÄMTLANDS LÄN

Befolkningsspridning

 

I Jämtlands län bor det 130810 invånare (sista december 2019), vilket är 1,3 procent av hela befolkningen i Sverige. Av dessa är 66314 män och 64496 är kvinnor.

Sammanlagt 29131 är mellan 0-19 år, 70915 mellan 20-64 år samt 30764 är 65 år eller över.

Länet är ett av de mest glesbefolkade länen i landet, 2,7 personer per kvadrat kilometer. Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat.Befolkning 2019 kommun

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Befolkningsstrukturen i Jämtlands län 2019

Befolkningspyramid 2019

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Här nedan finns länkar till ytterligare befolkningspyramider för kommunerna.

Befolkningspyramider Jämtlands län 2019

Befolkningspyramider med födelsebakgrund 2019


Befolkninsutveckling bland unga under 18 år från 2005 till 2017

Tidsserie över antalet barn 0-17år 2005-2017. åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Tidsserie över antalet barn 0-17år 2005-2017. åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Tidsserie 0-19

Tidsserie över antalet unga (0-19 år) 2005-2017. Åldersuppdelat. Källa Monadatabasen


BEFOLKNINGSPROGNOS JÄMTLANDS LÄN, 2017-2030

Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030, ålder och könsfördelat

Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030. Ålder och könsfördelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Befolkningsprognos 0-17 år 2017-2030

Befolkningsprognos 0-17 år 2017-2030. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

befolkningsprognos 0-19

Befolkningsprognos för unga 0-19 år. Åldersuppdelat. 2017-2030. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Befolkningsprognos för barn (0-17 år) 2005-2030. Åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Befolkningsprognos för barn (0-17 år) 2005-2030. Åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen