Statistik över korttidsarbete (korttidspermittering)

Korttidsarbete (även kallad korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

-Tillväxtverket

Här under kan ni hitta länkar till interaktiv data om kortidsarbete som Tillväxtverket ger ut. För att få ut en bild på tabellen/diagrammet som finns på den interaktiva plattformen tryck på symbolen för download nedanför tabellen/diagrammen och spara som image.

Korttidsarbete tabell
Korttidsarbete diagram

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214