Seminarium: Varsam energieffektivisering i byggnader 21 april


Hur väljer man rätt energieffektiviseringsåtgärder i byggnader med kulturvärden?

I föreläsningen ges exempel på lämpliga och olämpliga energieffektiviseringsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. En metodik för att ta fram anpassade åtgärder för den enskilda byggnaden presenteras, och de möjligheter som ryms inom ramen för dagens lagstiftning diskuteras. Fokus ligger på 1900-talets villabebyggelse.

Läs mer och anmäl dig här