LärCentrum

Lärcentrums huvuduppgifter är att vara en mötesplats för vuxnas lärande i kommunen, en mäklare av utbildning som matchar arbetslivets behov av kompetens och en motor för lokal och regional utveckling genom kompetensförsörjning och innovativa utbildningar.

  • LärCentrum är mötesplatsen för studier och kompetensutveckling i länets kommun. Det är också en motor i det lokala och regionala utvecklingsarbetet.
  • LärCentrum är en mötesplats för vuxenstuderande som kan studera på SFI, grundskole nivå, gymnasial nivå såväl praktiska som teoretiska utbildningar. Det går även att använda LärCentrum för universitet/högskolans och yrkeshögskolans kurser och program på distans.
  • LärCentrum finns i länets alla 8 kommuner och är en plattform för samverkan mellan kommuner då det gäller det vuxna lärandet. Vi driver utvecklingsprojekt och samordnar utbildningar så att vuxenstuderande ska få ett så brett och varierat utbud som möjligt.
  • LärCentrum:s länssamarbete är organiserat inom ramen för Region Jämtland Härjedalen.

För att detta ska fungera finns:

  • nätverk och relationer med utbildningsanordnare, näringsliv/samhälle och studerande
  • nätverk och kontakter med andra regioner nationellt och inom Europa
  • distansoberoende teknik, fysiska lokaler och personal
  • administrationsstöd, upphandling och marknadsföring av utbildningar.
  • gemensamma projekt i länet och i samverkan med andra regioner för utveckling av vuxnas livslånga lärande

Mer information

www.larcentrum.se