Vård och omsorgscollege

Regionalt Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan och kvalitetssäkring av vård- och omsorg. Samverkan sker mellan arbetsgivare och gymnasial utbildning. I den certifierade samverkan ingår arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund, Mittuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Syftet med vård- och omsorgscollege är att verka för kompetensförsörjning över tid, samt säkerställa kompetens och kvalitet inom vård- och omsorgsutbildningarna. Via samverkan dras nytta av kompetenser, erfarenheter och resurser, samt gemensamt bidrag till kvalitet och säkerhet inom vård- och omsorg.