Aktuella satsningar

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2011 slutit överenskommelser i syfte att stödja en strategisk utveckling inom socialtjänstens område. Avsikten är att stärka socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens möjligheter och förmåga att skapa och använda relevant kunskap så att resurser kan riktas till områden där de gör bäst nytta. Insatserna ska präglas av långsiktighet och samordning.

Utvecklingsarbetet sker i en dialog mellan lokal, regional och nationell nivå. För en hållbar och långsiktig lösning finns en förväntan att länen ska förvalta och förädla de strukturer för bland annat kunskapsstyrning och samverkan som byggts upp.

I listen till vänster kan du se vilka satsningar som är pågående.