Funktionsnedsättningsområdet

2013-2015 utvidgades de nationella satsningarna kring att stödja en evidensbaserad praktik till att gälla verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.

Satsningen var ett regeringsuppdrag som finansierades av Socialdepartement via SKL centralt. Arbetet i Jämtlands län bedrevs av en regional utvecklingsledare i samverkan med FoU Jämt.