FoU-rapporter

Här finns rapporter att hämta via länk eller att beställa av oss på FoU-Jämt.

Vi producerar också arbetsrapporter. De är av mindre karaktär och trycks inte upp på samma sätt som våra FoU-rapporter. Ett urval av dem finner du här. Hör av er till oss om ni vill ha information om någon rapport som inte finns publicerad.

Ställ muspekaren på ”Publicerade rapporter” i menyalternativet för att komma vidare till de rapporter som har publicerats av FoU Jämt 2002-2018.

Rapporter 2020

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

 • 2015-3 Skoglind-ÖhmanPDF Samordnad individuell plan – uppföljning av användning efter regional inspirationsdag i Jämtlands län, 2014
 • 2015-2 SvenssonPDF Det lyckade familjerådslaget – ur ett aktörsperspektiv (FoU-medelsfinansierat projekt)
 • 2015-1 VackermoPDF Uppföljning av Bryggan föräldrastöd

Rapporter 2014

 • 2014-7 VackermoPDF Upplevelser av socialtjänstens insatser: en studie av unga föräldrars erfarenheter vid insatser kopplade till missbruk och graviditet/småbarnsåren
 • 2014-6 Skoglind-Öhman & GöranssonPDF Utvärdering av demensprojekt i Bräcke kommun
 • 2014-5 VestlinPDF Värdigt åldrande, välbefinnande och meningsfull vardag på Gellinergården (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2014-4 HopstadiusPDF Våld i nära relationer: Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län
 • 2014-3 OlanderPDF Den goda maten (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2014-2 Blid och VackermoPDF Mångbesökare inom beroendevården Jämtland: En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader
 • 2014-1 PerssonPDF Om makt och självbestämmande för personer boende i LSS-bostäder i Jämtland (FoU-medelsfinansierad rapport)

Rapporter 2013

Rapporter 2012

 • 2012-4 Amrén etalPDF  Dialoggrupper: för ökad brukarmedverkan inom socialpsykiatrin
 • 2012-3 (ingen publikation) (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2012-2 LöfskogPDF Hundbesök till äldre i Härjedalens kommun: En försöksverksamhet med hundar, ungdomar och äldre. (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2012-1 MolinPDF Stresshantering för vuxna med Aspbergers syndrom: Ett metodpassningsarbete inom vuxenhabiliteringen i Östersunds kommun (FoU-medelsfinansierad rapport)

Rapporter 2011

Rapporter 2010

 • 2010-7 Westring Nordh & SöderbackPDF  Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv
 • 2010-6 Kivisilta Nilsson & Westring NordPDF Steget vidare. Självvärdering Samordningsförbundet i Åre för år 2009
 • 2010-5 Westring Nordh. Att skapa en känsla av sammanhang. Utvärdering av det första året med familjebehandlingsteam i Bräcke kommun (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
 • 2010-4 MånssonPDF DIA – Delaktighet I Aktivitet. En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet
 • 2010-3 Westring NordPDF Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden. Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal
 • 2010-2 HöijerPDF Förebyggande hembesök. En gemensam modell i Jämtlands län?
 • 2010-1 HöijerPDF Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående. Utvärdering av länsprojektet 2007–2009

Rapporter 2009

 • 2009-4 Westring NordhPDF Kartläggning av insatser riktad till personer med missbruks- och beroendeproblematik i Jämtland
 • 2009 3 Evertsson etalPDF Jag behöver hjälp med min mat! Vad är behovet?
 • 2009-2 HöijerPDF Håll i och håll ut. Utvärdering av en aktivitet inom ramen  för Kompetensstegen
 • 2009 1 ZingmarkPDF Äldre brukare som söker hjälp för att tvätta sig – En jämförelse av effekter mellan arbetsterapeutiska insatser och hemtjänstinsatser

Rapporter 2008

 • 2008-12 Höijer & Nordström-JohanssonPDF Samordnings-förbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län – Samordning i förändring
 • 2008 11 ErikssonPDF Adoptivbarn och samhällets stöd
 • 2008-10 Paanalahti (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
 • 2008-9 HöijerPDF Från asylhem till eget hem – ensamkommande asylsökande barn
 • 2008-8 Åkerström & HenrikssonPDF Inventering av psykiskt funktionshindrade samt livskvalitetsundersökning i Jämtlands län
 • 2008-7 Westring Nordh & BergströmPDF Projekt kommer och går vilka kunskaper är det som består? Utvärdering av Bergs samordningsförbund
 • 2008-6 Westring NordhPDF 15 eller 27 extra dagar – gör det någon skillnad?   En uppföljningsstudie av 3-3 modellen i Krokom
 • 2008-5 Westring Nordh Familjekrafts fortsatta utveckling och                       familjebehandlingens långsiktiga effekter (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
 • 2008-4 ZingmarkPDF Överlåtelse och kommunikation av rehabiliteringsinsatser i gränslandet mellan Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen
 • 2008-3 Westring Nordh, Bergström & Nordh BörresonPDF Att färdas framåt tillsammans!? – Utvärdering av samordningsförbundet i Strömsund
 • 2008-2 Westring Nordh, Bergström, Nordh BörresonPDF Att vara eller hur vara – det är frågan? Utvärdering av samordningsförbundet Östersund
 • 2008-1 HöijerPDF Socialpsykiatriska teamet i Krokoms kommun – en Utvärdering

Rapporter 2007

Rapporter 2006

Rapporter 2005

Rapporter 2004

 • 2004-4 AhlnäsToftPDF Brukarinflytande i hemvården
 • 2004-3 Åkerström & NilssonPDF  Samhällsstödet till barn och ungdomar med funktionshinder och deras föräldrar i  Jämtlands län
 • 2004-2 OlssonPDF Det är som en extrafamilj
 • 2004-1 Carlander etal. Den kommunala distriktssköterskan (SAKNAS, finns som referensexemplar hos FoU Jämt)