Samverkan

FoU Jämt är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) i Jämtlands län.

FoU Jämt arbetar gärna genom samverkan med andra organisationer. Bland våra samarbetspartners finns hälso- och sjukvården inom Region Jämtland Härjedalen samt Mittuniversitetet.

FoU-enheten vid hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen deltar som adjungerade i FoU Jämt’s styrande organ, FoU-rådet.

Med Mittuniversitetet har FoU Jämt främst samarbete med avdelningarna för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete.

Samverkansöverenskommelsen med Mittuniversitetet.PDF

FoU Jämt är sammankallande i Regionala utvecklingsgruppen som etablerades i februari 2014. Regionala utvecklingsgruppen ansvarar för utveckling och samverkan kring evidensbaserad praktik och andra utvecklingsfrågor inom kommunerna och hälso- och sjukvården. Gruppen utgörs av representanter från länets åtta kommuner, regionens hälso- och sjukvård samt FoU Jämt.