Interkommunala verksamheter inom socialtjänstens område

I Jämtlands län har kommunerna gått samman och bildat länsgemensamma verksamheter. Östersunds kommun är huvudman för verksamheterna, som arbetar på uppdrag av länets åtta kommun.

De länsgemensamma verksamheterna är nära kopplade till Social Välfärd och den samverkansstruktur som finns i länet inom socialtjänstens område.