Centrum mot våld

Centrum mot våld (CMV) finansieras och arbetar på uppdrag av alla kommuner i Jämtlands län. CMV kan personer som bor i länet få råd och stöd, om personen är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. Östersunds kommun är huvudman för verksamheten.

Länk till Centrum mot våld finner du här.