Familjehemscentrum

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). FHC rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem på uppdrag av länets kommuner.

Östersunds kommun är huvudman för verksamheten. Verksamheten nås via Östersunds kommuns kundtjänst, tel: 063-14 30 00. Ni kan också besöka Familjehemscentrums Facebooksida.