Bättre liv för sjuka äldre

Vården och omsorgen om de sjuka äldre i vårt län arbetar ständigt med att bli bättre. Satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" har utgått från en nationell överenskommelse som varat under perioden 2012-2014.

Ambitioner med nya arbetssätt, tankar och metoder som skapas och införs lever vidare i ordinarie verksamheter från 2015 och framåt genom en handlingsplan för länet.

Strategi och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldrePDF

Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen arbetar för att förbättra kvaliteten i verksamheterna med stöd från följande kvalitetsregister

www.palliativ.se

www.senioralert.se

www.bpsd.se

www.svedem.se

www.rikssar.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214