BEFOLKNING I JÄMTLANDS LÄN

Befolkningsspridning


I Jämtlands län bor det 131810 invånare (sista december 2020), vilket är 1,3 procent av hela befolkningen i Sverige. Av dessa är 66564 män och 64591 är kvinnor.

Sammanlagt 29131 är mellan 0-19 år, 70915 är mellan 20-64 år samt 30764 är 65 år eller över.

Länet är ett av de mest glesbefolkade länen i landet, 2,7 personer per kvadrat kilometer. Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat.

Kartan bredvid visar befolkningsspridningen i Jämtlands län. De flesta är bofasta runt Storsjön och längs med de stora stråken som exemplevis E14, E45,84:an och 87:an.


Tabell. Befolkningsmängd i Jämtlands län och kommunerna i länet, totalt, män och kvinnor 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Kommun

Män

Kvinnor

Totalt

Berg

3667

3453

7120

Bräcke

3265

2916

6181

Härjedalen

5248

4822

10070

Krokom

7771

7283

15054

Ragunda

2676

2532

5208

Strömsund

5971

5517

11488

Åre

6285

5764

12049

Östersund

31681

32304

63985

Jämtlands län

66564

64891

131155

Källla: Befolkningsdatabasen, SCB

Tabellen ovan visar befolkningsmängden i Jämtands län i december 2020 efter kommun och kön.

 

Befolkningsstrukturen i Jämtlands län 2020

Befolkningspyramid

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Diagrammet ovan visar befolkningsstrukturen i Jämtlands län efter män och kvinnor år 2020 utifrån fem årsklasser.

Här nedan finns länkar till ytterligare befolkningspyramider för kommunerna.

Befolkningspyramider Jämtlands län 2019

Befolkningspyramider med födelsebakgrund 2019


Befolkningsutveckling Jämtlands län 1968-2020

Befolkningsutveckling

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Diagrammet ovan visar befolkningsutvecklingen i Jämtlands län från 1968 till 2020.

Befolkningsutveckling Jämtlands län efter män och kvinnor 1968-2020

Befolkningsutveckling efter kön

Källa: Befolkningsdatabasen, SCB

Diagrammet ovan visar befolkningsutvecklingen i Jämtlands län efter män och kvinnor från 1968 till 2020.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se