Energieffektivseringsnätverk

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Energimyndigheten

Projektledare

Ingrid Ahnlund Rode

Samarbetspartners

Region Jämtland Härjedalen samverkanspart med Energimyndigheten

Projektbudget

1 027 178

Projektperiod

2015-2018

Webbplats

-

Fördjupad läsning

-

Projektbakgrund

Många åtgärder för energieffektivisering genomförs inte, trots god lönsamhet., detta kallas energieffektiviseringsglappet. För att bidra till att fler energieffektiviseringsåtgärder genomförs bidrar Energimyndigheten i genomförandet av Nationella regionalfondsprogramet under programperioden 2014-2020.

Energimyndigheten bedömer att det finns stora möjligheter att hitta kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering. Forskning har visat att graden av implementering av energiåtgärder ökar avsevärt om företag ingår i ett nätverk.

Syfte och mål

Öka graden av genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Energimål för nätverket är 15 % energieffektivisering.

Aktiviteter

Skapa företagsnätverk, genomföra nätverksträffar, samt träffar/besök enskilt hos företagen. Hjälpa företagen att söka energikartläggningstöd, och även i övrigt att ge företagen administrativt stöd för att komma igång med ett kontinuerligt energiarbete.

Förväntat resultat

Ökad grad av genomförda energiåtgärder.

In english

The project creates a network of companies. Network events as well as individually visits with the companies will be arranged.

The companies receive help and support to get started with a continuous work for energy efficiency.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214