Välfärd, klimat och kompetens

Regional utveckling inom Region Jämtland Härjedalen ska bidra till att länet erbjuder god livsmiljö och är attraktivt för länsbor, företag och besökare. Attraktion och livsmiljö är ett brett område. Här ryms frågor om natur, klimat, miljö och energieffektiviseringar.

Här ryms också folkhälsofrågor och frågor som rör vård, omsorg och social välfärd – viktiga förutsättningar för att länet ska må bra och kunna utvecklas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214