Barn och utbildning

Verksamheten omfattar samordning och utvecklingsarbete inom området förskola, grundskola och gymnasieskola.

BUZ finns som ett samrådsorgan för politiker och skolledningar i länet. Det finns också en särskild Barn- och ungdoms arena där samverkan sker med länets politiker och Jämtlands länslandsting.

Det pågår ett samarbete med MiUn och RUN, Regionalt Utvecklingsnätverk, kring bland annat arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling för regionenens huvudmän. Barn och utbildning medverkar i regionala projekt- och utvecklingsarbeten. Barn och utbildning kan erbjuda konferenser, utbildningar och samverkansträffar inom skolområdet.

Ladda ner dokument här:

Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020PDF

PM fakta ungdomarPDF

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214