Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt. Vi ger opartiska råd och hjälper dig hitta den bästa tekniska lösningen som passar dina förutsättningar. Region Jämtland Härjedalen samordnar kommunal energi- och klimatrådgivning för sex av länets kommuner.

 

Du får bland annat råd om

  • Hur du kan minska din energianvändning
  • Hur du kan spara pengar och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan
  • Vilka tekniska lösningar du kan välja mellan

 

Läs mer och se kontaktuppgifter till din kommuns rådgivare på www.energirad.se

 

 

 

EKR logga
EKR Logga

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214