Energi och klimat

Verksamheten inom energi och klimat - Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för

  • minskade utsläpp av växthusgaser
  • effektivare energianvändning
  • ökad användning av förnybar energi.
Det gör vi genom att initiera, samordna och driva projekt, uppdrag och nätverk. Vi som jobbar med energi- och klimatfrågor är en grupp med olika kompetens och bakgrund. Ofta genomför vi våra projekt och uppdrag tillsammans med andra aktörer i och utanför länet. Energikontoret vid Region Jämtland Härjedalen är ett av 15 energikontor i Sverige.

Välkommen att kontakta oss!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214