Energi- och fastighetsnätverk

Energi- och fastighetsnätverk för tjänstepersoner i offentlig sektor i Jämtlands län

Den 1 september 2019 startade ett långsiktigt nätverk för energi- och fastighetsansvariga i offentlig sektor i Jämtlands län. Aktörerna har själva finansierat en samordnare på Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Nätverket har som mål att:

  • Minska kostnader för utbildningar, fortbildningar och andra gemensamma behov genom samordning, samverkan och att så långt som möjligt arrangera lokala lösningar
  • Genom att dela erfarenheter, kunskap och idéer öka takten och minska kostnader för energirenoveringar med hög miljöprestanda i berörda parters fastigheter i Jämtlands län

Möten hålls 2-4 gånger per år.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214