Build2LC

Region Jämtland Härjedalen startar nu upp en treårig satsning riktad till fastighetschefer, fastighetsansvariga och de som arbetar med energi i fastigheter på fastighetsbolag, kommuner eller annan offentlig organisation i länet.

Syftet är att stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader via inspiration, kunskapsutbyte och goda exempel. Vi kommer att arrangera nätverksträffar och fylla dem med seminarier, studiebesök, erfarenhetsutbyte med mera.

Satsningen finansieras av det europeiska Interreg Europe-projektet BUILD2LC (Low Carbon) i vilket Region Jämtland Härjedalen deltar sedan maj 2016. Totalt i projektet deltar 7 regioner från lika många länder (Spanien, Litauen, Storbritannien, Polen, Kroatien, Slovenien).

EU, via programmet Interreg Europe, tillför 1,6 miljoner kronor till Region Jämtland Härjedalen för arbetet. Projektet kommer att drivas under fem år. De tre första åren går projektet på hög fart med flera aktiviteter för de regionala målgrupperna. De två sista åren fokuserar projektet på att välja ut och föra över kunskap om goda exempel mellan länderna.

Ett regionalt nätverk för kunskapshöjning och inspiration har efterfrågats av fastighetsbranschen i Jämtlands län och är prioriterat i klimatarbetet på regional, nationell och EU-nivå. Detta nätverk är en del av Klimatråd Jämtland län, www.klimatradz.se

Deltagare på första nätverksträffen, augusti 2016

Deltagare på första nätverksträffen, augusti 2016

Regionala event

7 dec 2016 – Nätverksträff, energieffektivisering i fastigheter

16 sep 2016 – Nätverksträff, energieffektivisering i fastigheter

23 aug 2016 - Build2LC inbjudan energieffektivisering

Interregionala projektmöten
10-12 jan 2017 Vilnius - Challenges in setting up new financing and supporting intruments with EU funds for energy rehabilitation
21-22 sep 2016 Zagreb Build2LC project

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev 1 – Sep 2016

För mer information, kontakta Region Jämtland Härjedalen, Regional Utveckling:

Katarina Ryckenberg, katarina.ryckenberg@regionjh.se, 063-14 65 76
Ida Sjölund, ida.sjolund@regionjh.se , 070-219 31 29

Lista på deltagande regioner i övriga länder:
SPAIN: Andalusian Energy Agency, Regional Ministry of Employment, Enterprise and Commerce, Analusian Government (AEA) - Lead Partner
SPAIN: Andalusian Institute of Technology (IAT) - Advisory Partner.
LITHUANIA: The Public Investment and Development Agency of Lithuania (VIPA).
POLAND: Rzeszow Regional Development Agency (RRDA).
UNITED KINGDOM: Severyn Wye Energy Agency Ltd (SWEA).
CROATIA: North-West Croatia Regional Energy Agency (RGEA).
SLOVENIA: Local Energy Agency of Gorenjska (LEAG).

Läs mer: www.interregeurope.eu/build2lc