Regionala noder för energieffektivisering

Projektets andra fas pågår 2018-2020, den första 2015-2017. Projektet genomförs av alla energikontor i landet med syfte att bidra till ett strukturerat energieffektiviseringsarbete i små och medelstora företag. I projektet har vi väldigt mycket kontakter med företag och hjälper dem på olika sätt. Ibland handlar det om att ansöka om investeringsstöd, ibland handlar det om att sammanställa energistatistik och utforma energiplaner. Projektet har hittills medfört väldigt positiva resultat hos många företag.