Laddning destination

SiSL – Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland

Ditt bollplank kring laddstationer och laddbara bilar

I projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SiSL) arbetar vi för förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i Jämtlands och Västernorrlands län.

Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även på landsbygden.

Vi driver projektet tillsammans med BioFuel Region för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Projektet pågår 2018-2021 med målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

En stor del av projektet fokuserar på att öka kunskapen om elbilar och de förutsättningar som norra Sverige har för att kunna köra elbil. Vi besöker alla kommuner i Västernorrland och Jämtlands län och genomför olika typer av föreläsningar och workshops. Vi har också dialogsamtal med olika aktörer i syfte hitta finansiering för investering och drift av snabbladdstationer i regionen.

Projektwebb

På vår projektwebb hittar du

  • Information om elbilar och laddning
  • Checklistor för dig som vill installera laddning
  • Kontakter till lokala installatörer
  • Information om aktuella investeringsstöd

Aktuellt

Här kan du läsa mer om aktuella händelser i projektet.


Kontakt

MOA BREIVIK
projektledare, Jämtlands län
moa.breivik@regionjh.se
063 14 66 10

JIMMY ANJEVALL
projektledare, Jämtlands län
jimmy.anjevall@regionjh.se
063 14 65 93


Projektinformation

Projektet pågår under åren 2018-2021

Budget:
Projektets totala budget är 8 miljoner SEK. Region Jämtland Härjedalen är samverkanspart och har tillgång till hälften av resurserna. Medfinansieringen kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun

Partners:
BioFuel Region AB och Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen

 

logoskog