Regional kompetensförsörjning

Region Jämtland Härjedalen har i uppdrag från regeringen att organisera och fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Arbetet sker i samverkan med relevanta aktörer som till exempel kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer och statliga myndigheter.

Vi ska också tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, och föra en dialog med berörda aktörer om de behov som synliggörs.

Vi fokuserar på tre utpekade områden

  • bidra till att etablera en regional struktur för validering
  • medverka i planering och inriktning för yrkesvux
  • utveckling av kommunernas lärcentran