Kompetensplattformen

Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen är en del av den regionala utvecklingens kompetensförsörjningsarbete. Tillgång till rätt kompetens i arbetslivet är en förutsättning för tillväxt i vår region.

Arbetet bygger på ett regeringsuppdrag om kompetensplattformar med målet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom effektiva och väl fungerande arbetssätt där arbetsliv och utbildning samverkar för att säkerställa regionens kompetensförsörjning.

Kompetensplattformen kan ses som en sambandscentral som jobbar för att öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Arbetet bedrivs främst via dialoger inom bransch- och utbildningsnätverk, omvärldsbevakning samt framtagande av kunskapsunderlag.

Mer information finns på kompetensplattformen.se.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214