Mål

Övergripande mål:

  • Jämtlands län präglas av sina unika natur-, miljö och kulturvärden
  • En god service kan erbjudas alla invånare
  • Fler personer flyttar till länet
  • En säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets företag och hushåll.
  • Jämtlands län bidrar till att begränsa klimatpåverkan.
  • Energi och klimatfrågorna skapar sysselsättning i länet.

Målbild 2020

Jämtlands län upplevs som en öppen plats där män och kvinnor i alla åldrar kan leva och utvecklas och dit många gärna återvänder. Jämtlands län lockar därför många inflyttare. En del av de inflyttade har sin försörjning med sig, etablerad genom tidigare kontakter och uppdragsverksamhet.

Förutom tillgången till en ren och vacker natur, attraktiva bostadsmiljöer och närheten till fjällvärlden är goda kommunikationer, god offentlig och kommersiell service samt ett rikt kultur- och idrottsutbud viktiga beståndsdelar i länets attraktionskraft.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214