Social Välfärd

I Region Jämtland Härjedalen ingår vissa kommunala uppdrag där bland annat området social välfärd finns med. Vi arbetar med samordning och intressebevakning av frågor inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård för länets kommuner.

För att länets invånare ska må bra och kunna utvecklas är det viktigt med en väl fungerande välfärd. Trygga barn/vuxna och äldre är en bra grund för utvecklingen av vår region.

Vi vill också sträva mot en jämlik och jämställd social välfärd. Grundstrukturen i länet till stöd för kunskapsutveckling bygger på en upparbetad regional samverkan mellan kommunernas socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård, Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet.

I vårt uppdrag ingår att stödja och tillsammans med länets kommuner stärka de kunskapsbaserade välfärdstjänsterna och att de präglas av god kvalitet inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård i Jämtlands län.

Social välfärd utgör Jämtlands läns Regionala samverkans- och stödsstruktur (RSS).

Läs mer om RSS här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214