Våld i nära relationer

2018–2020 gör Sveriges kommuner och landsting (SKL) en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre. Genom kvinnofridssatsningen har de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård, RSS, anställt en utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet.

Projektledare: Liselott Åsberg