Kartläggning förekomst av våld Jämtlands län

Under 2019 har utvecklingsledaren kvinnofrid genomfört en länsövergripande kartläggning avseende förekomsten av våld i Jämtlands län.

Kartläggningen syftar till att ge en regional bild för Jämtlands län avseende omfattningen av våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bland både vuxna och barn samt vilket stöd och hjälp de
kan få. De verksamheter som ger stöd har även angett förbättringsområden inom respektive verksamhet.

Länk till kartläggningen finns här.PDF