FoU Jämt


FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

 

Välkommen till oss!

 

Aktuellt från FoU Jämt och nationell nivå

 • 2020-07-02 10.04
  FoU Jämt söker ny forskningsledare!
  Nils Stenström kommer efter sommaren att avsluta sin anställning oss på FoU Jämt för att gå vidare mot nya uppdrag. Nu söker vi hans efterträdare!
  Vi söker dig som har doktorsexamen inom relevant område, tex socialt arbete, hälsovetenskap, sociologi, beteendevetenskap, och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Eftersom tjänsten innebär ett v...
 • 2020-06-30 13.01
  Familjehemscentrum i Jämtlands län - Uppföljning av erfarenheter från FHC, verksamheterna i länets kommuner och familjehemmen under åren 2018–2019
  År 2014 fattade Jämtlands läns kommuner beslut om att inrätta ett
  familjehemscentrum (FHC) i länet. FoU Jämt har genomfört en uppföljning av verksamheten FHC efter uppdrag från Sociala samrådsgruppen (...

  Syftet med uppföljningen har varit att beskriva kommunernas respektive FHC:s erfarenheter av verksamhet under perioden 2018–2019, beskriva familjehemmens erfarenheter av grundutredning, grundutbildnin...
 • 2020-06-29 09.20

  Semesterstängt
  Den 6 juli - 8 augusti har FoU Jämt semesterstängt.
  Vi passar redan nu på att önska er alla en trevlig sommar!Vi ses och hörs i augusti!
 • 2020-06-24 07.50
  Ny rapport från FoU-Jämt
  ”Alla gör olika” – En kartläggning av användningen av Addiction Severity Index (ASI) inom socialtjänsten i kommunerna i Jämtland län
  I den här rapporten redovisas arbetet med det första steget i satsningen på ASI i Jämtland. Avsikten med rapporten är att beskriva aktuell situation kring ASI-arbetet i kommunerna. Vi har valt detta t...
 • 2020-06-17 08.40
  Socialstyrelsen utbildar nya ASI-utbildare hösten 2020
  Bokade dagar är: den 22-23 september och den 20 oktober 2020 , på Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3, Stockholm. Kursen är kostnadsfri. Regionen eller kommunen står för resa och logi. 
  Utbildaren kommer att ingå i ett nationellt nätverk för ASI-utbildare och kommer utöver kursmaterial för ASI-utbildningar att ha tillgång till fördjupningsmaterial för ASI och kommer med kommunen/regi...
Hantera prenumeration

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214