Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om hälsoundersökningar av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet

Nu har Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsounderöskningar av placerade barn publicerats. Följ länken för att ta del av dem.

Text: Förnamn Efternamn

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214