"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Aktuellt från FoU Jämt:

SAVE THE DATE! Länsdialog om SKR:S handlingsplan mot missbruk och beroende, 13-29 år!

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214