"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Aktuellt från Socialstyrelsen:

Öppna jämförelser 2019 – placerade barns utbildning och hälsa

Alla barn och unga har rätt att få samma förutsättningar att lyckas i skolan och att få en likvärdig vård och behandling för sina hälsoproblem. Att få stöd i att klara gymnasiet och att få god behandling vid psykisk ohälsa ger möjligheter till ett bra vuxenliv. Förutsättningarna ökar när socialtjänstens, skolans och hälso- och sjukvårdens samverkan fungerar.
Årets jämförelser visar på skillnader mellan placerade barn och deras jämnåriga både när det gäller skolgången och psykisk ohälsa.

0 av 0 gillar detta