"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Aktuellt från Vårdanalys:

Kompetensförsörjning inom socialtjänst - rapport

Antalet handläggare i socialtjänsten har ökat. Men skillnaderna i landet är stora, och på längre sikt står socialtjänsten inför flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Handläggare i socialtjänsten är centrala för att ge invånarna rätt stöd i rätt tid. Myndigheten för Vårdanalys har i en rapport analyserat hur försörjningen av handläggare ser ut samt hur kommunerna och staten arbetar för att säkra en god kompetensförsörjning.

Läs rapporten här.

0 av 0 gillar detta