"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Anonymt stöd via nätet vid cannabisberoende

Den 18 februari 2020 publicerades forskningsstudien "Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial". I studien undersöks effekten av anonymt och internetbaserat stöd för personer med regelbundet cannabisbruk

2 av 2 gillar detta