"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Familjehemscentrum i Jämtlands län - Uppföljning av erfarenheter från FHC, verksamheterna i länets kommuner och familjehemmen under åren 2018–2019

År 2014 fattade Jämtlands läns kommuner beslut om att inrätta ett
familjehemscentrum (FHC) i länet. FoU Jämt har genomfört en uppföljning av verksamheten FHC efter uppdrag från Sociala samrådsgruppen (SocSam) och IFO-chefsgruppen i Jämtlands kommuner. 

Syftet med uppföljningen har varit att beskriva kommunernas respektive FHC:s erfarenheter av verksamhet under perioden 2018–2019, beskriva familjehemmens erfarenheter av grundutredning, grundutbildning, matchning och avslutningsträffar som FHC erbjuder och att beskriva familjehemmens erfarenheter av stöd och handledning som de erbjuds/erhåller från placeringskommun.

Uppföljningen i sin helhet finner ni här.PDF

0 av 0 gillar detta